nkp-moskstorozh@yandex.ru
www.nkp-moskstorozh.ru

09 2010 .

. 26.08.09, (ޒ -)
., . , ..
   - /    CW     - /    CW  - / CW

        
                            
, . 21.10.09, ( )
. , . , . -

/ CW
             
                                    
                          
, . 28.11.09, ( )
. , .,
-
/ CW - / CW   - / CW
                   
                                      

. 21.01.09 ( )
. , . .,
-
. 2   - .  CW  .
       
                      
                      
. 21.01.09 ( )
. , . .,

- .  - .  2   
                 
                    
                   
GRAND BOY iz Tsarskoselskoy usadby .22.05.09 (Yukos-Stich Grafinya iz tsarskoselskoy usadby)
. , . , ,

- . 3    - .  . 2
GRAND BOY iz Tsarskoselskoy usadby
                    
GRAND BOY iz Tsarskoselskoy usadby
                   
GRAND BOY iz Tsarskoselskoy usadby
                     
GRAND BOY iz Tsarskoselskoy usadby
                           
GRAND BOY iz Tsarskoselskoy usadby
.19.03.09( )
. ., . ..

- .  CW
                                 
                
                    
.04.03.09 ( )
. , .,

- . - .
                     
           
              
.14.12.08 (
) . , . , .

- .  CW   - .  3   
                 
                 
                    
(
  ) . ., . ., .

- .  - .  CW  .
                           
                       
                   

.23.11.08 ( )
. . ., .
-
. CW   - .  - .  
                     
                 
                   

.30.07.04 ( )
./. - , . 32516
-
. CW . 2
              
                          
   (  )
                     
   (  )
. 7.05.07 ( )
. .., . ..
- .  - .  -
. 4
              
                 
                   
  .27.10.07 ( )
./. - , . 32516
-
. 2 . CW
                 
               
                
.12.02.07 ( )
. ., . ,
-
. CW   - . - . 3
                
                 
                

-2 . 16.09.05 ( )
. , . .. .
-
. 3 - . 2 - . CW
     
               
               
VAKULA KUZNETS iz Don grada, () UKU, .06.05.08 ( )
., . , .
-
. CW   - . CW   - . 2                       
VAKULA KUZNETS iz Don grada
                         
VAKULA KUZNETS iz Don grada
                    
VAKULA KUZNETS iz Don grada
VAKULA KUZNETS iz Don grada ( )
VAKULA KUZNETS iz Don grada ( )

      
  -1 . 18.12.07 ( )
. ., . ..
-. - .. - .
                  
                   
ޒ . 14.08.07 ( )
. , . . .

- . 2 - .. - . 3
ޒ
                     
ޒ
                 
ޒ
                     
ޒ

. 11.07.04 ( )
. , . ,
-
. CW   - . CW   - . CW  
                

  . 06.11.06 (- )
. .,  . .. .
-
. CW - .  - ..
      
             
                

HAZAR  2, , .08.03.07 (ANTEY x OLERI)
. . . .. .
-
. CW - . CW . CW
HAZAR
                   
HAZAR
                  
HAZAR
                      
HAZAR
                  
HAZAR

.29.05.00 ( -)
. , . ,
-
. CW - . CW - . CW
             
                
           

. 13.05.09 ( )
. , . .., .
-
. 2   - .  -  . 4
                   
                   
                                   
. 22.05.09 (- )
. .., . , .
-
. CW - . 2 - .
                           
                             
.10.03.09 ( )
. , . , .
- . - .  -
. 3
                        
          
.21.04.09 (, )
. , . ., .
- . - .. - .

             
                 
                       
. 28.04.09 ( )
.- .., . .,
- . .
- .
                  
                      
. 02.05.09 ( )
. , . ..
- . -
. CW     - . CW    
                     
                     
                    
. 02.05.09 ( )
. , . ..
-
. 3 - . .  - . 2  
                
                
              
.23.11.08 ( )
. . ., .

- . 4 -
.
- . 2  
            
               
         
. 04.03.09 ( )
. ,
- . -
. 3 - .
               
             
               
. . 04.03.09 ( )
, .  , .

- . - . . - ..
                   
. 17.03.09 (- )
. ., . .
-. - ..

         
                    
.01.01.09 (
) . ., . ., .

- . - . .
               
. 11.02.09 ( )
. ., . .. .

- . 4 - .4  - .
               
                
                     

                
. 21.01.09 ( )
. . .., .

- . CW - . 2   -  . 2
                  
              
. 04.02.09 ( )
. . , .,
- . 3   - . 4 - . CW
          
             
.22.01.09 ( )
. . .,  . --
- . . - . 3 - .  
       
      
       
.23.11.08 ( )
. . ., .
- . CW - . . 
-  .
               

.21.12.05. ( )
. , . ..

- . CW  
             
              
               
. 23.11.05 ( )
. .., . .. .
-
. 2   - . .  - .
              
                
.06.05.08 ( )
. ., .
- . .
          
           
.03.12.04, DFM 98 ( )
. , . .,
- . .

           

.16.05.08 ( )
. , . .
- . CW - . - . CW  
         
                 
            

  .03.03.07 (- )
. ., . ., . ,
- . 2   - . 1 - . CW
                
             
.19.12.07 ( )
. , .
- . CW   - . 2 - . .
              

VECHERNYAYA ZVEZDA URALOCHKA iz Vernih strazhey, . 26.05.04( )
. ., . Barbara Slaska, Polska

- . 4 - . CW   - . 4  
VECHERNYAYA ZVEZDA URALOCHKA iz Vernih strazhey
VECHERNYAYA ZVEZDA URALOCHKA iz Vernih strazhey
VECHERNYAYA ZVEZDA URALOCHKA iz Vernih strazhey
VECHERNYAYA ZVEZDA URALOCHKA iz Vernih strazhey
VECHERNYAYA ZVEZDA URALOCHKA iz Vernih strazhey
VECHERNYAYA ZVEZDA URALOCHKA iz Vernih strazhey
VECHERNYAYA ZVEZDA URALOCHKA iz Vernih strazhey
, .09.03.05 ( )
. , . ., O
- . - . .
                   
,
. 06.09.06, TDV 856, 1945101, ( )
. . ., .
- . - . - .

   
         
, .12.02.07 ( )
. . .., .
-
. 3   - . 3   - . 4  
         
     
    
HRABRAYA DOCH BAVARII STEFANIDA, , ,   (Zevs x Bavaria Donskaya)
/ . . -
. 2 - . 2 - . 3
HRABRAYA DOCH BAVARII STEFANIDA
    
HRABRAYA DOCH BAVARII STEFANIDA
-  . 13.02.05 ( )
. ., . . .
-
. CW - . - . CW
-
      
-
            
-

.30.05.05 ( )
. ., . .
- . 2 - . 2 - . 2
                          
           
     
.21.05.06 ( )
. , . .,
- . CW   - . CW        - . CW  
              
            
                    

Copyright ©  " ".
www.nkp-moskstorozh.ru